REGULAMIN .....RADIO MAZUREK ..........30.08.2014r.

I/.ZASADY I OBOWIĄZKI PREZENTERA Prezenterem naszego radia może zostać
osoba, która ukończyła minimum 16 lat oraz pozytywnie przejdzie przesłuchanie ..

2/.Każdy prezenter jest zobowiązany do przestrzegania poniższego regulaminu radia..

3/.Prezentera obowiązuje kultura osobista, zarówno podczas prowadzenia audycji, jak i
przebywania na GG radiowym i innych platformach ułatwiającym komunikację ze słuchaczami..

4/.Prezenter zobowiązany jest do wpisywania się w ramówkę conajmniej 4h przed planowaną audycją..

5/.Jednorazowa audycja powinna trwać około 2 godz. chyba,że podczas grania nikt się nie
zgłosi to można przedłużać audycję co pół godziny..

6/.Można prowadzić więcej niż jedna audycje w ciągu dnia pod warunkiem ze nie następują
one bezpośrednio po sobie..

7/.Przed każdym wejściem na antenę należy sprawdzić swoje ustawienia i opisy zgodnie z
ustawieniami radiowymi i tytułem audycji dostępnym w Konsolce.Prezenter/ka, która ma
grać o danej godzinie powinna wstawić się na 20 minut przed audycją w celu kontaktu z
prezenterem/ką grającą poprzedzającą audycję ,aby przekazać mikrofon..

8/.Podczas przebywania na antenie jest całkowity zakaz tworzenia konferencji na
radiowym GG..Używania przekleństw, słów wulgarnych, obrażania osób słuchających..

9/.Prezenter jest zobowiązany do grania na radio minimum ...2 audycji
tygodniowo..Prezenter gościnny ma obowiązek wygrać minimum jedną godzinę
tygodniowo ,oraz nie może prowadzić audycji stałych..

10/.Powierzone hasła, do serwerów, ramówki, oraz wszelkie inne hasła pozostają do
wiadomości tylko i wyłącznie Prezentera i nie mogą być przekazane osobom trzecim..Reklamowanie podczas audycji innych stacji radiowych obowiązuje całkowity zakaz.

***POSTANOWIENIA KOŃCOWE***

CO SZEŚĆ TYGODNI W KAŻDĄ SOBOTĘ...ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ ..ZEBRANIA Z
ZARZĄDEM RADIA OBOWIĄZUJĄCYCH WSZYSTKICH CZŁONKÓW EKIPY..Prezenter
Radia ma możliwość pójścia na urlop. Taką chęć należy zgłosić z tygodniowym
wyprzedzeniem do Zarządu Radia.Maksymalny czas trwania urlopu to trzy tygodnie, w
szczególnych przypadkach może on ulec przedłużeniu.W trakcie urlopu Prezenter jest
całkiem zawieszony w swoich obowiązkach, aczkolwiek obowiązuje go dalej Regulamin
..Powrót z urlopu należy wcześniej zgłosić Zarządowi Radia, który to przywraca status
Prezentera.Prezenterowi nie wolno pod żadnym pozorem pobierać z radiowego gg danych
słuchacza bez jego zgody , co grozi usunięciem z ekipy..
Prezenterowi nie wolno odbanować osoby której nie zbanował bez uprzedniej rozmowy z
Zarządem Radia.....Powyższy regulamin może ulec zmianie, o dniu wprowadzenia nowego
regulaminu informuje data jego publikacji...